Laat je eens masseren

shiatsu bij trigeminusneuralgie (aangezichtspijn)

Wat is een Trigeminusneuralgie?

Trigeminusneuralgie is een bepaalde vorm van aangezichtspijn, waarbij de patient heftig pijnlijke schietende electrische sensaties ervaart in het verzorgingsgebied van de aange­zichtszenuw (= ner­vus trigeminus). De pijn kan optreden in de eerste tak (voor­hoofd en oog), maar meestal in de tweede (bovenkaak en neus) en in de derde tak (onderkaak). Typisch voor een trageminus neuralgie is, dat de pijn optreedt na een prikkel, die normaal niet pijnlijk is, zoals aanraken van de huid, eten, praten, tanden poetsen of een koude wind; de pijn is dus op te wekken.

De oorzaak van trigeminusneuralgie is in de medische wetenschap niet geheel duidelijk. Sommigen zien het als een soort epilepsie (“toeval”) van de zenuw, gezien het optreden van de pijn in aanvallen. Een betrekkelijk moderne theorie veronderstelt dat achter in het hoofd, bij de oorsprong van de zenuw, een bloedvaatje tegen de zenuw aanklopt, waardoor de pijn zou worden uitgelokt. Met het ouder worden treedt een soort verlenging op van de bloedvaten, de bochten worden wat meer uitgesproken, waardoor dit op jongere leeftijd minder vaak wordt gezien. Helemaal sluitend is de theorie niet, maar voor de dagelijkse praktijk wel goed bruikbaar. Verder komt trigeminusneuralgie nog wel eens voor bij patiënten met multipele sclerose, mogelijk op grond van beschadigingen aan de basis van de zenuw (in de z.g. trigeminuskern).

Met shiatsu kunnen we meestal de pijn verlichten.